Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Pracowniczy Plan Kapitałowy, czyli jakie zmiany w oszczędzaniu na emeryturę?

We wrześniu 2017 r. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 2019 r. do życia zostanie powołany Pracowniczy Plan Kapitałowy, który zdaniem analityków wprowadzi na rynek dodatkowe kilkanaście miliardów złotych. Co to za rewolucja i kogo obejmie oraz wiele innych szczegółów dowiecie się z poniższego artykułu.

Pracowniczy Plan Kapitałowy, czyli jakie zmiany w oszczędzaniu na emeryturę?
2018-03-27
TRWA DO 2018-04-06
ZAKOŃCZONA

Zielona Księgą Przeglądu Emerytalnego 2016 roku,  informuje nas, że trzy czwarte Polaków nie oszczędza z myślą o wykorzystaniu tych środków na starość. Wynika to z braku wystarczających środków finansowych, małych przychodów lub ich braku. Pracowniczy Plan Kapitałowy jest elementem Programu Budowy Kapitału, który ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki.

Co to Pracowniczy Plan Kapitałowy?


Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy element systemu emerytalnego. Ich główny cel to zapewnienie środków finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub uprawnień do emerytury. Zdaniem pomysłodawców projektu, dzięki nim ulegnie zmianie dysproporcja między poziomem dochodów w okresie pracy zawodowej i po jej zakończeniu.

Od 2019 r. pracownik, pracodawca i państwo zaczną wspólnie się zrzucać na emerytury Polaków. W efekcie zmniejszą się pensje, ale na starość będziemy dysponować większymi środkami. Tę rewolucję, z której ma skorzystać nawet 11 milionów Polaków, rządzący wprowadzą stopniowo.
Spadek dochodów do dyspozycji będzie miał ujemne przełożenie na konsumpcję prywatną, która naszym zdaniem będzie rosła wolniej o 0,3 punkty procentowe w 2019 i 2020 r. i 0,1 pkt proc. w kolejnych latach - ocenia BZ WBK na portalu Money

Dla kogo stworzony został Pracowniczy Plan Kapitałowy?


Do programu zapisany będzie każdy zatrudniony między 19, a 55 rokiem życia (powyżej 55 lat decyzja o pozostaniu w PPK będzie dobrowolna), który odprowadza składkę emerytalną, nie ma znaczenia czy jest to umowa o pracę, czy zlecenie. Pracownik przystąpi do systemu z automatu. Jego udział w nim jest jednak dobrowolny i będzie miał prawo zrezygnować z niego w dowolnym momencie po dostarczeniu pracodawcy odpowiedniego formularza. W ustawie jest jednak przewidziany haczyk, co dwa lata z automatu i tak będziesz dopisywany do systemu. Pracodawca na pewno Cię o tym poinformuje.

Gdyby pracodawca nakłaniał pracowników do rezygnacji z PPK, grozi mu grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Nie wierzę, że w PPK weźmie udział trzy czwarte pracujących osób. Może na początku tak, bo wszyscy będą zapisani. Nie wierzę, że ten problem, że trzeba będzie zgłosić się, aby się wypisać będzie dla większości Polaków jakimś problemem nie do ogarnięcia. Nie wierzę też, że te 250 złotych rocznie ich zachęci - mówi Zuber w TVN 24

Kto będzie zarządzał naszymi oszczędnościami?


W pierwotnym założeniu, przez pierwsze 2 lata funkcjonowania PPK instytucją zarządzającą tymi funduszami miał się stać Polski Fundusz Rozwoju. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że będą to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. mające zgody i zezwolenia na działalność, które wyda Komisja Nadzoru Finansowego.

Pracodawca będzie zobowiązany do zawierania umów w imieniu pracowników z funduszami. Polski Fundusz Rozwoju na specjalnym portalu poinformuje przedsiębiorców  o produktach, standardach umów oraz osiąganych stopach zwrotu przez poszczególne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Do zadań zatrudniającego należeć będzie również znalezienie firmy obsługującej odprowadzanie składek i zarządzania tym procesem. Roczny koszt obsługi PPK nie może przekroczyć 0,6% zgromadzonych w ciągu roku środków.

W jaki sposób będziemy oszczędzać dzięki PPK?


Od państwa każdy dostanie premię powitalną w wysokości 250 zł. Obciążenie będzie zarówno po stronie pracodawcy i pracownika. Twoje składki jako pracownika wyniosą minimalnie 2% wynagrodzenia i możesz je zwiększyć o kolejne 2 punkty procentowe. Pracodawca będzie zobowiązany od obowiązkowych 1,5% do dobrowolnych 2,5% pensji. Pracodawca kwotę tę może warunkować np. stażem pracy. Łączna składka może oscylować pomiędzy 2,5%, a 8%.
W przypadku osoby, która zarabia 3-4,5 tys. zł, składka podstawowa (2 proc.) po stronie pracownika wynosiłaby między 60-90 zł w skali miesiąca. O tyle zatem niższa byłaby nasza pensja "na rękę" - tłumaczy Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Na portalu TVN24bis znaleźć możemy wyliczenia, z których dowiemy się, jak kształtować będą się nasze oszczędności po latach odkładania tylch kilku procent z pensji.
Przy założeniu średniej pensji (4,5 tys. zł) i minimalnej składce (3,5 proc.) po 25 latach oszczędzania można uzbierać 113 tys. zł. Miesięczne świadczenie wyniesie wówczas 1 tys. zł.

W przypadku, gdy składka będzie w pełnej wysokości (8 proc.), po 40 latach oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zgromadzimy kwotę 617 tys. zł. Miesięczne świadczenie wyniesie w takiej sytuacji 5,9 tys. zł - szacuje resort finansów.

Pracownicze Środki Kapitałowe - wypłata


Środki zgromadzone na Twoim osobistym PPK będziesz mógł jednorazowo wypłacić wykorzystując je np. jako wkład własny przy zakupie nieruchomości. 25% Pracowniczego Planu Kapitałowego wykorzystasz też w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania. Nie będziesz musiał zwracać wykorzystanych środków. Co ciekawe środki zgromadzone w PPK nie mogą być zajęte przez komornika, ale wyjątek stanowią świadczenia alimentacyjne.

***Zdania na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych są podzielone. Dla jednych to dobry sposób na propagowanie oszczędzania na przyszłość, inni natomiast maja wątpliwości i raczej przewidują, że Polacy będą rezygnować z tej dobrowolnej formy oszczędzania. A jakie jest Twoje zdanie? Jesteś za, a może przeciw?


Pracowniczy Plan Kapitałowy, czyli jakie zmiany w oszczędzaniu na emeryturę?
Zagłosuj


Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner