Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Jak napisać reklamację do banku? + WZÓR PISMA

Banki to instytucje, którym ufamy. Wierzymy, że powierzone tam pieniądze są bezpieczne. Ufając bankowcom, nie bierzemy pod uwagę wystąpienia żadnych problemów. Słusznie, tak powinno być. Jednak każdy czasami popełnia błędy. Większość z nas nie wie, w jaki sposób należy napisać reklamację, a nawet kiedy mamy do niej prawo, a wiedza ta może przydać się również w sytuacji, kiedy to my jako klienci zrobiliśmy coś nie tak. Jak napisać reklamację do banku? Ile czasu na odpowiedź ma bank? Sprawdźmy.

Jak napisać reklamację do banku? + WZÓR PISMA
2018-11-03
Reklamacja do banku


Banki to instytucje finansowe, które z reguły powinny gwarantować naszym pieniądzom bezpieczeństwo, a nam swobodny dostęp do nich. Rzadko się zdarza, aby usługodawca nie wywiązywał się z tych obowiązków. Problem pojawia się dopiero w momencie, kiedy w grę wchodzi naliczanie jakichkolwiek opłat lub pośpiech, w wyniku którego popełniamy często błędy. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się wraz z wysłaniem i dostarczeniem odpowiedniego dokumentu do danej instytucji finansowej. Jakich sytuacji dotyczy? Zgodnie z definicją mamy do niej prawo w kilku podstawowych przypadkach.

Po pierwsze, kiedy bank nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to znaczy przykładowo nie wyda zgody na zrealizowanie przelewu w terminie mimo spełnienia przez klienta wszystkich wymagań i wysłaniu polecenia transakcji w odpowiednim czasie. Zażalenie możemy również złożyć, jeśli udzielane usługi nie są zgodne z ustaleniami w umowie. Z takimi sytuacjami mamy najczęściej do czynienia, gdy opłata naliczona przez instytucję nie odpowiada tej widocznej w tabeli, według której zobowiązaliśmy się ponosić wszelkie koszty.

Inna sytuacja to brak wywiązywania się przez organizatora konkursu z regulaminu obowiązującego tak samo klienta, jak usługodawcę. Mogą również mieć miejsce incydenty łamania prawa. W takim przypadku nie należy zwlekać. Natychmiast powinniśmy podjąć należyte działania. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie pominąć żadnego etapu postępowania reklamacyjnego.

Przykładowa reklamacja


Większość operacji, które zlecamy bankowi, wykonuje automatycznie odpowiedni system. Dlatego pamiętajmy, że konsultant odbierający telefon na infolinii często nie ma wpływu na błędy, takie jak powielenie tej samej transakcji kilkukrotnie. Reklamacja nie jest jednoznaczna ze skargą. Obejmuje również zażalenie czy po prostu zgłoszenie problemu wynikającego z naszych działań.

Błędem, który okazuje się popularnym wśród klientów instytucji bankowych, może być użycie nieodpowiedniej karty. W I półroczu 2018 roku zostało wydane aż 508 kart kredytowych. Nie jest tajemnicą, że wypłata gotówki za jej pośrednictwem kosztuje znacznie więcej niż w przypadku tych płatniczych. W zależności od banku prowizja za taką transakcję wynosi zazwyczaj od 3.00 do 5.00% pobranej kwoty. Oprócz tego należy się również spodziewać naliczenia odsetek. Mogą one wynosić nawet ponad 20%. Jeżeli pomylimy karty przy wypłacie większej kwoty przykładowo 1 000 zł, wówczas koszt takiego błędu to nawet 250 zł. Wszystko zależy od instytucji, która będzie właścicielem karty oraz bankomatu.

To jedna z sytuacji, kiedy możemy ubiegać się o zwrot naliczonych, jakby nie patrzeć, słusznie opłat. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji bank nie ma obowiązku akceptacji naszej prośby. Mimo to eksperci zapewniają, że warto podjąć takie działania w każdej sytuacji, która wzbudza nasze wątpliwości. Co to oznacza? Zawsze istnieje szansa na przyjęcie naszego zażalenia. Lepiej spróbować niż później zastanawiać się, czy była to odpowiednia decyzja.

Jak napisać reklamację do banku?


Niestety, banki nie udostępniają gotowego szablonu reklamacji, z którego moglibyśmy skorzystać. Nie robi tego ze względu na indywidualność każdej sprawy. Jedne sytuacje będą wymagać bardziej szczegółowego opisu, inne mniej. Dlatego każdy powinien sam zadbać o odpowiednią formę dokumentu. Niektóre instytucje umożliwiają złożenie zażalenia telefonicznie, jednak w razie wątpliwości co do słuszności podjętej przez bank decyzji warto posiadać udokumentowany przebieg korespondencji. Nie ma również znaczenia, czy pismo zostanie napisane odręcznie a może komputerowo. Ważne, aby zawierało tak przedstawioną sytuację, żeby wszystko było w nim jasne dla danej instytucji.

Wielu ekspertów zaleca niepoddawanie się w razie problemów z akceptacją. Jeśli jesteśmy pewni, że nasza prośba jest uzasadniona i mamy podstawy sądzić, że reklamacja powinna być uznana, wówczas należy dochodzić swego, czyli składać odwołania. Jednak tutaj pojawia się kolejny problem. Jak napisać odwołanie od reklamacji? Sprawa może wydawać się skomplikowana. Musimy po prostu przeanalizować odpowiedź banku, w której z pewnością zostaną zawarte podstawy prawne oraz zapis w regulaminie mówiący o danej sytuacji. Jeśli dany punkt regulaminu został nadinterpretowany lub zmieniony przez osobę odpowiadającą, wtedy należy przywołać ten sam zapis i wskazać błąd.

W przypadku kolejnej negatywnej odpowiedzi i pewności, że mamy rację, należy zwrócić się o pomoc do specjalistów. Jednak odradza się składanie sprawy do sądu. Wszystko musi odbywać się po kolei, a być może uda nam się załatwić sprawę polubownie. Gdzie skierować swoje kroki?

 1. Tak jak już zostało wspomniane, najpierw skontaktujmy się z bankiem. Dopiero teraz, jeśli to rozwiązanie zawiedzie, kierujemy sprawę dalej.

 2. Rzecznik Klienta – po ponownie odrzuconej reklamacji to do niego zgłaszamy właściwe odwołanie. Pismo powinno być bardziej rozbudowane i zawierać więcej szczegółów. Załączamy również poprzednie dokumenty oraz odpowiedzi instytucji.

 3. Rzecznik Finansowy – do tej instytucji należy kierować wnioski o pozasądowe postępowanie polubowne, czyli rozstrzygnięcie sporu między klientem a bankiem. Musimy jednak liczyć się z opłatą w wysokości 50 zł.

 4. Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich – to kolejny sposób na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Wiąże się z kosztem w wysokości 50 lub 20 zł. Postępowanie arbitra kończy się po maksymalnie 90 dniach dostarczeniem odpowiedniego orzeczeniem w sprawie.

 5. UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – to urząd powołany do działań na rzecz konsumenta nie tylko w obliczu problemów z bankiem, ale również innymi przedsiębiorcami.

 6. Ostatecznie pozostaje nam droga sądowa, choć stosunkowo rzadko dochodzi do takich sytuacji. Jednak w pierwszej kolejności spróbujmy załatwić sprawę na drodze postępowania Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Dopiero w przypadku niepowodzenia zaleca się poproszenie o pomoc Sąd powszechny. Chociaż w tym momencie należy pomyśleć, czy warto i może przyznać się do błędu. Jeśli jednak nadal jesteśmy pewni, kontynuujmy walkę.


Jak napisać reklamację do banku - wzór


Co powinna zawierać reklamacja? Jest kilka elementów, które są niezbędne do wszczęcia postępowania, a są nimi:

 • dane osobowe: imię, nazwisko oraz numer PESEL,

 • dane kontaktowe: zaleca się podanie kilku możliwości, przykładowo mogą to być adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny,

 • dane usługi lub produktu, którego dotyczy reklamacja, przykładowo numer konta bankowego, numer karty kredytowej lub płatniczej (NIE PODAJEMY CAŁEGO NUMERU! – co najwyżej 4 pierwsze i 4 lub 6 ostatnich cyfr) oraz oznaczenie transakcji czy też identyfikator umowy,

 • należy umieścić również szczegółowy opis problemu i powołać się na ewentualny zapis w regulaminie,

 • nasze oczekiwania rozwiązania problemy,

 • oraz wybór formy odpowiedzi. Możemy poprosić o nadesłanie pisma listownie lub mailowo czy też przekazanie ustne.


Na końcu, jeśli istnieje taka potrzeba, należy uwzględnić załączniki.
Bank jest zobowiązany do nadesłania odpowiedzi w ciągu 30 dni. W innym przypadku reklamacja zostanie uznana za zaakceptowaną. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec przedłużeniu do 60 dni.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014. 827)

Art. 7a. 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.

 2. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.


 

 

Miejscowość, data


Imię i nazwisko

numer Pesel

Adres

Numer telefonu i adres e-mail

 

Dane banku, czyli nazwa banku
oraz adres ul. xyz 1223
12-345 Most


 

REKLAMACJA


 

Treść reklamacji od kolejnych akapitów:

 • dane usługi lub produktu oraz szczegółowy opis sytuacji,

 • nasze oczekiwania,

 • wybór sposobu odpowiedzi.


Na końcu możemy dodać również wspomniane załączniku.

 

Z poważaniem


XYZ  (własnoręczny podpis)


 

 

 
Jak napisać reklamację do banku? + WZÓR PISMA
4 (80%) 1 głosów


Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner