Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Jak nie wpaść w długi?

Z mediów co rusz docierają do nas informacje o nowych pożyczkach, kredytach i innych produktach finansowych, „które odmienią nasze życie”. Firmy kuszą ofertą, zachęcają do zaciągnięcia zobowiązania, a popyt na tego typu usługi rośnie. Niestety tylko niewielki odsetek polskiego społeczeństwa, w tym przedsiębiorców, rozumie, jak nie wpaść w długi.

Jak nie wpaść w długi?
2018-04-03

Wierzyciel, dłużnik, zobowiązanie – te pojęcia zna wielu z nas. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie jednak sprawę z tego, co oznaczają w praktyce. Jeśli do tego dojdą określenia typu „wskaźnik zadłużenia kapitału własnego”, potrzeba eksperta, by wyjaśnił, o co właściwie chodzi. Tymczasem warto bliżej poznać te zagadnienia. Dla dobra własnej firmy, ale i swojego.

Rosnące zadłużenie


W Polsce z roku na rok rośnie zadłużenie osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Jednym z powodów tego, że wskaźnik zadłużenia szybuje w górę, jest niska świadomość ekonomiczna naszych obywateli. Niestety nikt w szkole nie nauczył wiodpowiedzialnego obchodzenia się z pieniędzmi. Ciężko na nie pracujemy, ale – w wielu przypadkach – z dużą łatwością się ich pozbywamy. Oszczędności ma garstka Polaków, ale długi niestety większość. To złe proporcje, które mogą prowadzić do problemów wielu gospodarstw domowych.

Sytuacja firm


Nie inaczej jest w sektorze przedsiębiorstw. Biznes rządzi się swoimi prawami. Niezmienne pozostaje to, że firmy potrzebują pieniędzy na rozwój. Uzyskują je w większości przypadków z banków lub firm pożyczkowych. Ich oferta dla przedsiębiorstw znacząco różni się od tej proponowanej osobom fizycznym. Przede wszystkim jest o wiele korzystniejsza finansowo. Instytucje te zdają sobie bowiem sprawę z opłacalności związania się umową z przedsiębiorstwem. Za pierwszym zobowiązaniem idą zazwyczaj kolejne. Ponadto, wspieranie biznesu jest dziś dość popularne i przynosi nowych klientów.

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?


Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik finansowy, który stanowi stosunek kapitałów obcych, czyli zobowiązań względem wysokości aktywów. Daje w miarę obiektywny i racjonalny obraz struktury zasobów materialnych przedsiębiorstwa. Obrazowo tłumacząc, to po prostu wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek firmy, która wpływa na jej zdolność kredytową.

Wskaźnik zadłużenia


Im wyższa jest norma zadłużenia, tym kredytodawca ponosi większe ryzyko udzielenia pomocy. Niski poziom wskaźnika odpowiada dobrej kondycji materialnej przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że taką maksymalną, dopuszczalną przez banki normą jest 0,67.

Ekonomia i matematyka


Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia? To bardzo proste równanie. Wystarczy dodać wszystkie aktualne zobowiązania przedsiębiorstwa, a następnie podzielić je przez jego aktywa. Wynik nie odzwierciedli jednak faktycznej sytuacji finansowej firmy. Wpływa na nią bowiem także koszt uzyskania kapitału czy różnego rodzaju kontrakty, które nie zostały jeszcze ujęte w aktywach. Mimo to, jest to już jakiś w miarę spójny wyznacznik rentowności przedsiębiorstwa. Od niego w dużej mierze zależeć będzie, czy podmiot gospodarczy otrzyma pomoc od instytucji z sektora finansowego.

Finansowanie przedsiębiorstwa


Z pojęciem wskaźnika ogólnego związany jest także wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Inna jest w tym przypadku dopuszczalna wysokość normy. Co do zasady, mówiąc o średnich i dużych przedsiębiorstwach, można przyjąć wskaźnik 1,0 lub nawet nieco wyższy. Małe mogą mieć około 3,0. Oblicza się go w następujący sposób: wszystkie zaciągnięte zobowiązania dzielimy przez wartość kapitału własnego.

Dług a płynność finansowa


Istnieje jeszcze wiele elementów składających się na wskaźnik zadłużenia przedsiębiorstwa. Osobno bierze się pod uwagę zadłużenie długoterminowe, a inne znaczenie przypisuje się na przykład zadłużeniu środków trwałych. Wiele zależy jednak od okresu czasowego. Oceniając potencjał kredytowy firmy, warto przeanalizować wartość wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat. Skupienie się na krótkim odcinku, nie da wymiernych wyników.

Przekroczenie norm zadłużenia


Zazwyczaj wzrost wskaźnika podwyższa niebezpieczeństwo popadnięcia w duże kłopoty finansowe. Wiele firm wpada nawet w spiralę zadłużenia. Proceder kończy się zazwyczaj tym, że w pewnym momencie instytucje bankowe zaczną odmawiać pomocy. Przedsiębiorca będzie więc zmuszony ogłosić upadłość lub znaleźć sposób na wyplątanie się z sieci długów.

Po co oblicza się wskaźnik?


Z jednej strony jest on informacją dla zarządzających przedsiębiorstwem, czy należy odrzucić myśl o zaciągnięciu kolejnego długu. Z drugiej – ostrzega bank lub inną instytucję przed ryzykiem pożyczenia środków danej firmie. To w pewnym sensie system naczyń połączonych. Wszystko zależy od decyzji i woli obu stron. Być może jednak wartość wskaźnika uświadomi właścicielowi przedsiębiorstwa ryzyko kolejnego kredytu i dzięki temu uniknie kłopotów. Jak to mówią – lepiej zapobiegać niż leczyć. Tutaj mamy do czynienia z dokładnie taką sytuacją. Wskaźnik zadłużenia jest odpowiedzią na tytułowe pytanie: jak nie popaść w długi?
Jak nie wpaść w długi?
Zagłosuj


Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner
Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner

Wujek Sknerus Banner